Единствениот часовничар во градот четири децении ги поправа часовниците на кочанчани, занаетот е пред изумирање, работа има, ама сè помалку

Единствениот часовничар во градот четири децении ги поправа часовниците на кочанчани, занаетот е пред изумирање, работа има, ама сè помалку Повеќе...