Училишната екипа на ОУ ,,Св. Кирил и Методиј“ е републички првак шампион во кошарка

Во организација на Федерацијата на училишен спорт се одржаа малите олимписки игри во Валандово.

Полуфинале

ОУ ,,Св. Кирил и Методиј“ Кочани – ОУ ,, Петар Мусев ,,Богданци 61 : 10

Финале

ОУ ,,Св. Кирил и Методиј,, Кочани – ОУ ,, Јан Амос Коменски,, Скопје 55 : 24

Училишната екипа на ОУ ,,Св. Кирил и Матодиј,, е републички првак шампион во кошарка.

На овие игри предходно се одржаа општински зонски и регионални натпревари каде училишната кошаркарска екипа  на ОУ ,,Св Кирил и Методиј“  Кочани супериорно ги победуваше под менторство на проф Ивица Цимбалевиќ.

ОУ ,,Св. Кирил и Методиј“

Сподели: